Socis i col.laboradors

INFORMATICA MDPLUS (LA GARRIGA) (domini, allotjament web i feina reparació pc de la xarxa gratuïts)
IMPRENTA L'ESBORRANY (LA GARRIGA) (part de les impresions en ecosenys o gratuït)
COOPERATIVA DE CONSUM VALLGORGÀNICS (asessorament, informació, per constituir la central de compres)
ASSOCIACIÓ CULTURAL SAÜC de la Costa del Montseny (sala audiovisuals)
AJUNTAMENT LA COSTA DEL MONTSENY (FIRA D'iNTERCANVI primavera-estiu i les taules)
AJUNTAMENT D'ARBÚCIES (taula de divulgació FIRA DE CORPUS)
AJUNTAMENT DE VILADRAU (FIRA D'INTERCANVI tardor i taules)