EL REBOST

Es tracta d'un tipus d'organització bastant estesa en barris, comunitats o entre col-lectius alternatius també denominades cooperatives de consum o de consumidors, mitjançant la qual s'adquireixen productes de forma col-lectiva i de forma directa amb el productor ecològic. La idea és senzilla: fer compres col-lectives a l'engròs, i repartir-les entre els socis de la cooperativa. S'estableix una relació directa amb els productors (ecològics), el que permet reduir el preu de la compra de productes quotidians (sal, sucre, arròs, llegums, etc), i afavoreix tant els productors com els consumidors.

Es treballa únicament amb productes ecològics, i preferentment dels productors de la regió i de regions pròximes, excepte ens els productes que provenen de regions distants.

Serveix internament a cada xarxa i també per fer intercanvis entre les que vulguin mantenir relacions, com les 20 catalanes que ja gairebé sumem 3.000 usuaris inscrits. Tothom comença amb 0 EcoSenys i en guanya, en format físic o virtual, en oferir algun bé o servei. Tots podem veure els comptes de tots; la meitat dels usuaris tenen comptes en negatiu (que no és cap problema ni té terminis de devolució, ni interessos), i l'altra en positiu, sumant 0 en total.
Tot usuari pot començar endeutant-se fins a 100, ampliant-se el límit a mida que fa intercanvis.

Això permet que un pugui pagar-se una estada a Costa Rica amb els EcoSenys guanyats al Montseny!
Amb el CES també es poden fer transaccions a través dels telèfons mòbils, el que fa que la moneda social s'avanci a l'Euro, no només ètica i ecològicament, sinó també tecnològicament!
No deixarem d'utilitzar l'EcoSeny en format paper, ja que creiem que és molt útil en moltes ocasions (com a les fires), però amb el CES podem tenir un registre de tots els intercanvis i dels comptes de cada usuari. Son comptes semblants als d'un banc normal virtual, però amb moneda social i on tothom pot veure els comptes dels altres. Es poden treure i ingressar EcoSenys físics (a les taules de canvi de l'Ecoxarxa), així com usar-los virtualment per tota mena d'intercanvis i per a les compres del Rebost.
El CES ofereix una comptabilitat automàtica, transparent i exacte de tots els fluxos que hi ha al sistema.

PRINCIPIS DEL REBOST DE LA XARXA MONTSENY

Els nostres principis són: Ecològics, Vegetarians, Sostenibles i Solidaris , pretenen tenir un paper transformador del consum i la societat.
Volem i creiem en una economia alternativa on es té en compte la terra i les persones.

Treballar directament amb els productors i agricultors locals ens permetrà estalviar en intermediaris (amb el conseqüent estalvi de petroli) i al mateix temps ens oferirà la oportunitat de apropar nos als camps i recolzar el contacte amb els agricultors i productors de la nostre àrea.

Considerem que mes important que un segell ecològic son els criteris de:

Ecoxarxa Montseny 2014  |   www.ecoseny.net  |  info@ecoseny.net