Eco Xarxa Montseny

la quota anual / el barret màgic

Durant els primers mesos de la xarxa, hem funcionat mitjançant una quota anual d'inscripció de 15 Euros. Aquesta aportació dels 70 primers usuaris ha permès finançar l'edició de la moneda local (amb suficient quantitat impresa per als propers anys) i el pagament per al disseny professional d'una pàgina web interactiva, que optimitza les formes de comunicació i informació, i redueix molts costos en fotocòpies i edició de fullets informatius, butlletí en paper físic, etcètera.
Al cinquè mes d'existència de la xarxa, hem constatat que els costos de manteniment de la xarxa per al futur, una vegada fetes aquestes grans inversions, són més reduïdes. També s'ha percebut que el fet de cobrar una quota d'inscripció i anual en diners pot frenar l'entrada de nous usuaris, quan la xarxa vol ser el més oberta possible a tothom.
Es va pensar en un primer moment en establir una distinció entre els usuaris de la xarxa que pagaven les seves quotes i aquells que no ho feien, però aquestes diferenciacions també dificulten l'accés a una utopia d'iguals.
Per tot això, estem debatent en l'actualitat la possibilitat de canviar cap a un sistema de contribucions voluntàries a través del Barret Màgic, present a totes les fires, trobades i activitats, per a la contribució voluntària i confidencial de cada individu en Euros per al manteniment de la xarxa.
També rebem aportacions al compte de banca ètica de l'associació, tant si s'és usuari com si es vol ajudar a la xarxa des de fora.
També agraïm contribucions, per modestes que siguin, de noves xarxes creades a partir de l'experiència que hem generat conjuntament al Montseny, i que oferim a tothom gratuïtament per tractar-se d'una eina, i com a tal, de patrimoni comú.
Número de compte a Triodos Banc: