QUÈ ÉS L'ECOXARXA MONTSENY

L'EcoXarxa Montseny és una associació de ciutadans de la bioregió del Montseny, units de forma continuada per crear espais econòmics complementaris a l'economia oficial, així com mecanismes de suport, ajuda mútua i aprenentatge, en base a criteris de sostenibilitat ecològica, proximitat i solidaritat.
Fem ús d'una moneda local (també dites socials, paral-leles, complementàries, o apropiades), l'Eco Seny, per permetre el funcionament d'un sistema d'intercanvis multirecíprocs a la regió, sense fer ús del diner.
També ens ajuda a l'hora de generar i organitzar espais de consum i de produccions que es relacionen amb espais externs a la regió, on combinem l'EcoSeny amb l'Euro.


La implantació de les xarxes d'intercanvi i de les monedes complementàries (pensades per conviure amb les monedes de curs legal) té com a objectiu la dinamització de les economies locals i l'enfortiment del teixit social.
A més dels beneficis socials que aporten les xarxes d'intercanvi, també cal sumar-hi els beneficis ambientals, perquè es fa promoció dels productes produïts localment.
Això estalvia transport i intermediaris que encareixen el producte i contaminen innecessàriament. Alhora es reforcen els vincles amb el territori que ens és proper.
A més, la producció local afavoreix, si posem l'exemple dels productes agrícoles, un conreu menys intensiu i més obert a les varietats locals de productes. L'agricultura intensiva ha reduït les varietats buscant la màxima producció i la facilitat de transport, en detriment de l'ampli ventall de varietats que permeten gaudir de més sabors, formes i colors.
L'Ecoxarxa preten aportar, doncs, beneficis socials i mediambientals mitjançant la seva actuació amb la participació dels seus conciutadans.

Basem la nostra economia local en:

1. Els intercanvis regionals, directes o amb EcoSenys, i a través del CES
2. les compres col-lectives a través del Rebost de l'Ecoxarxa, i de la Central d'Abastiment Català de la CIC (Cooperativa Integral Catalana)
3. La producció col-lectiva de determinats béns de consum per comercialitzar fora de la regió a través dels Espais de Producció de l'Ecoxarxa.

Ens basem en les moltes experiències dutes a terme al món, que ens ensenyen com construir models d'economia més propers, a una escala humana i bioregional, que complementen l'economia del diner oficial.
A més d'aquests espais en el camp econòmic, centrals a la xarxa, hi ha 7 altres àrees en les que organitzem tallers, seminaris, cursos i altres activitats:


1. Àrea d'ecologia
2. Àrea de salut holística i creixement personal
3. Àrea d'educació
4. Àrea de noves tecnologies
5. Àrea d'art, artesania i cultura
6. Àrea d'agricultura

Tothom està convidat a unir-se a l'EcoXarxa, només cal adherir-se a la Carta de Principis de la Xarxa i participar de forma activa i responsable, començant per ser "pro-sumidors", és a dir productors i consumidors alhora, així com actuar de forma ètica, honesta i col-laborativa. Creiem que la xarxa no és una utopia, sinó el camí cap a la utopia; un camí d'aprenentatge i pedagogia social que ens permeti sortir de patrons de vida alienats i aïllats del model urbà neoliberal, per poder crear formes de vida més plenes, comunitàries, sostenibles i col-laboratives.


Ecoxarxa Montseny 2014  |  www.ecoseny.net  |  info@ecoseny.net