trajectòria

Història de la ecoxarxa del Montseny (esborrany-1 article en construcció)

La xarxa EcoSeny va començar a ser pensada al novembre del 2008, en tornar una usuària de Centre Amèrica i comentar a altres amigues de la regió la voluntat de fer un projecte d’Ecovil·la com els vists allà.
Més endavant, altres amics de la regió, van suggerir que, donada la falta de disponibilitat d’un espai suficientment gran i amb les característiques per a fer una ecovil·la, i donada l’abrupta orografia de la regió, més que pensar en una ecovil·la en un únic lloc seria més apropiat pensar en una eco-xarxa que unís les moltes cases, individus, famílies, productors o centres alternatius presents a la regió.
Un primer grup d’unes 5 persones van fer una primera reunió per a organitzar aquestes idees, i al desembre es va fer la primera convocatòria per a la creació d’una eco xarxa a la regió.
A la reunió del dia 4 de gener del 2009 es va presentar la proposta, i un grup d’unes 25 persones va decidir iniciar l’Eco Xarxa del Montseny, i una forma de registre de l’intercanvi regional: l’EcoSeny.
Inicialment es va celebrar una fira, en el mes de març següent, on van participar unes 500 persones i es van inscriure 50 usuaris, totalitzant-ne 70.

Des del 2009 fins a 2013 comptabilitzem unes 15 fires realitzades, en diversos punts del territori.

La xarxa ha estat notícia a mitjans de comunicació alternatius i corporatius, ha inspirat la creació d’altres noves xarxes a Catalunya i resta de península ibèrica. Compta actualment (maig 2013) amb 250 usuaris, ha consolidat el sistema de moneda en format físic o paper, i virtual, amb el sistema Community Exchange System.

(ampliarem i completarem aquest article, properament…)