Eco Xarxa Montseny

com ens organitzem

La xarxa s'organitza des de diferents nivells i espais.

Els Acords Comuns / la Carta de Principis
En primer lloc, el primer denominador comú i la base que fonamenta els marges d'actuació i els eixos de treball de l'EcoXarxa en la seva globalitat, descansen en la Carta de Principis o els Acords Comuns Bàsics.
És una llista de set acords fonamentals consensuats entre tots a les primeres reunions, que poden ser modificats en el futur en cas d'existir un nou consens en aquest sentit.
Aquests acords son:
1. Em comprometo a participar de forma col-laborativa, honesta, generosa, pacífica i solidaria
2. Tots els productes seran ecològics, sostenibles i en criteris de comerç just.
3. Els productes intercanviats i produïts son d'origen vegetal o derivats d'animals ben tractats (ous, làctics i mel).
4. Em comprometo a respectar i cuidar l'entorn i tots els éssers que hi viuen.
5. Em comprometo a tenir una actitud proactiva.
6. Em comprometo a practicar l'art de pensar, sentir i fer de forma positiva i constructiva.
7. Estem oberts a acollir totes les filosofies, religions i idees mentre respectin els principis anteriors.

Les Assemblees
En segon lloc, el major espai de presa de decisions en importància i en participació són les assemblees mensuals. En elles es discuteixen obertament tots els processos relacionats amb la gestió de l'organització de la xarxa, i les decisions preses, sempre sobre la base de la pràctica del consens -i no de la votació-, són implementades seguidament per la Coordinació i els Grups de Treball.
Tots els usuaris, i també totes les persones que encara no coneixen ni participen de la xarxa i ens volen visitar per conèixer millor la proposta, estan convidades a participar, donar la seva opinió i prendre part en la presa de decisions.
Les assemblees es fan el primer diumenge de cada mes en diferents espais de la regió, generalment en les cases rurals d'usuaris de la xarxa que ofereixen el seu espai per a un dia de trobada, debats, menjar comunitari i bon ambient.
Cadascú porta alguna cosa per contribuir al menjar, i les contribucions en Euros que es fan al Barret Màgic es divideixen al 50% entre la casa i la xarxa; les contribucions en EcoSenys, son rebudes íntegrament per las casa que allotja la trobada.
Veure les actes de les assemblees fetes fins ara

Els Grups de Treball (Gt's)
Les decisions preses en assemblees: quin tipus de pàgina web crear, quin tipus de moneda social, on i com realitzar la pròxima fira, com editar i gestionar el butlletí, etc., són implementades seguidament per diversos grups de treball que s'ocupen de diferents àmbits de la xarxa.
A les assemblees, el focalizador del grup o el portaveu exposa els assoliments i els reptes de cada Gt, per tal de poder establir entre tots els seus següents passos i objectius generals.
Actualment, els grups de treball en funcionament i els seus focalitzadors i participants són:
(focalitzadors en negreta)
1-GT Web: Didac, Jose, Diego
2-GT Moneda: Didac i Laura
3-GT Butlletí: Eva, Àngels
4-GT Fires: Toni, Angels, Eva, Nuri i Merçe
5-GT Comitè acollida: Jose i Eva
6-GT Gestió moneda: Dídac i Laura
7-GT Projectes i subvencions: Laura, Lorena i Theo
8-GT Relacions institucionals: Àngels, Laura i Lorena
9-GT Banc de llavors i terres: Mae, Laia i Laura
10-GT Central de compres: Mae, Lorena i Laura
11-GT Comptabilitat: Laura
12-GT Comuncació interna: Eva i Àngels
13-GT Comunicació externa: Dídac, Pere, Jose, Àngels
14-GT Cooperativa de producció: Dídac, Mae, Teo i Àngels
15-GT Xarxa Internet sense fils: Llàtzer i Joana.

La Coordinació
Un grup d'unes 10 persones, entre els quals estan els focalitzadors de cada Gt i altres individus encarregats de la gestió general, s'ocupa de coordinar, fer un seguiment i vetllar per la integritat de les tasques i funcions necessàries a la xarxa.
Els membres d'aquesta coordinació canvien passats 6 mesos o un any de la seva gestió, de forma orgànica segons els seus graus d'especialització i la disponibilitat de nous usuaris capacitats i disposats a reemplaçar-los.

Les eines virtuals
Abans de la Web organitzàvem les nostres comunicacions virtuals a traves d'altres eines. Les que encara segueixen vigents son:

La llista de correu
Utilitzàvem una llista de correu de yahoo, encara en funcionament
ecoseny@yahoogoups.es
Però actualment estudiem l'opció de crear una nova llista a través de la web. De qualsevol manera, si vols estar informat des d'avui, així com de tot el que s'ha dit des dels primers dies, pots subscriure't a la llista de correu.
Per inscriure's: ecoseny-subscribe@yahoogroups.com
Per donar-se de baixa: ecoseny-unsubscribe@yahoogroups.com
Per enviar un mail a tothom: ecoseny@yahoogroups.com
Per enviar un mail només a la Coordinació: ecoseny@yahoo.es

Facebook
Hem creat una usuari a Facebook: Xarxa EcoSeny, que te ja gairebé 200 amics i que s'ha mostrat com una eina virtual molt útil i versàtil per a la xarxa, permetent penjar fotos i documents que tothom pot veure, tant els usuaris, com amics, curiosos i visitants d'arreu del mon, fer debats, grups de treball, etc.
Gradualment esperem generar aquestes aplicacions a la nostra web que permetin poder prescindir de Facebook, però en aquests mesos segueix sent una eina important de comunicació.
Pel que fa a la Web, te com a aplicació central el Butlletí Virtual, i esperem implementar durant el segon semestre del 2009 les aplicacions necessàries per crear i manejar l'EcoSeny virtual.
Ves a Facebook
Inscriu-te a la llista de correu