Eco Xarxa Montseny

la quota anual / el barret màgic

Gràcies a l'aportació dels 70 primers usuaris amb les seves quotes d'inscripció, hem pogut finançar el disseny d'una pàgina Web interactiva o 2.0 amb un programador professional.
La diferència entre una pàgina amateur que podríem haver fet alguns dels usuaris, i el fet de disposar d'una pàgina Web de disseny professional i amb una sofisticada programació que permet que sigui interactiva, fa que aquesta hagi estat una inversió necessària i molt productiva.
La pàgina Web, com pots estar veient, conté múltiples aplicacions, a més de tota la informació necessària perquè tothom pugui ser un usuari informat i conscient del que implica el fet de participar en una empenta d'aquest tipus. Això fa que tothom pugui ser més emprenedor i actiu en les seves activitats econòmiques, i que tingui més possibilitats d'apropar-se i participar dels espais de decisió i gestió de la xarxa: les Assemblees, els Grups de Treball i la Coordinació.
I aquesta participació és, de fet, un dels motius fonamentals que ens han dut a crear la xarxa: la participació directa en els assumptes socials, polítics i econòmics en què participem, si més no, en els espais més pròxims.
Abans de la Web organitzàvem les nostres comunicacions virtuals a traves d'altres eines. Les que encara segueixen vigents son:
La llista de correu
Utilitzàvem una llista de correu de yahoo, encara en funcionament
ecoseny@yahoogoups.es
Però actualment estudiem l'opció de crear una nova llista a través de la web. De qualsevol manera, si vols estar informat des d'avui, així com de tot el que s'ha dit des dels primers dies, pots subscriure't a la llista de correu.
Per inscriure's: ecoseny-subscribe@yahoogroups.com
Per donar-se de baixa: ecoseny-unsubscribe@yahoogroups.com
Per enviar un mail a tothom: ecoseny@yahoogroups.com
Per enviar un mail només a la Coordinació: ecoseny@yahoo.
Facebook
Hem creat una usuari a Facebook: Xarxa EcoSeny, que te ja gairebé 200 amics i que s'ha mostrat com una eina virtual molt útil i versàtil per a la xarxa, permetent penjar fotos i documents que tothom pot veure, tant els usuaris, com amics, curiosos i visitants d'arreu del mon, fer debats, grups de treball, etc.
Gradualment esperem generar aquestes aplicacions a la nostra web que permetin poder prescindir de Facebook, però en aquests mesos segueix sent una eina important de comunicació.
Pel que fa a la Web, te com a aplicació central el Butlletí Virtual, i esperem implementar durant el segon semestre del 2009 les aplicacions necessàries per crear i manejar l'EcoSeny virtual.
el Butlletí Virtual
l'EcoSeny Virtual
el teu espai