Eco Xarxa Montseny

Història de la ecoxarxa del Montseny

La xarxa EcoSeny va començar a ser pensada al novembre del 2008, en tornar una usuària de Centre Amèrica i comentar a altres amigues de la regió la voluntat de fer un projecte d'Ecovil·la com els vists allà.
Més endavant, altres amics de la regió, van suggerir que, donada la falta de disponibilitat d'un espai suficientment gran i amb les característiques per a fer una ecovil·la, i donada l'abrupta orografia de la regió, més que pensar en una ecovil·la en un únic lloc seria més apropiat pensar en una eco-xarxa que unís les moltes cases, individus, famílies, productors o centres alternatius presents a la regió.
Un primer grup d'unes 5 persones van fer una primera reunió per a organitzar aquestes idees, i al desembre es va fer la primera convocatòria per a la creació d'una eco xarxa a la regió.
A la reunió del dia 4 de gener del 2009 es va presentar la proposta, i un grup d'unes 25 persones va decidir iniciar l'Eco Xarxa del Montseny, i una forma de registre de l'intercanvi regional: l'EcoSeny.
Des d'aleshores s'ha dut a terme una gran fira, on van participar unes 500 persones i es van inscriure 50 usuaris, totalitzant-ne 70.
La xarxa ha estat notícia a mitjans de comunicació alternatius i corporatius, ha inspirat la creació de dues noves xarxes a La Bisbal i a Segòvia. Compte actualment (maig 2009) amb 80 usuaris, ha consolidat el sistema de moneda en format físic o paper, i inicia la ideació de la moneda virtual; també ha iniciat la creació de la Central de Compres i de la Cooperativa de Producció, i comencem a buscar una masia per organitzar una casa o ecovil·la de l'EcoXarxa.