Eco Xarxa Montseny

les fires

Les Fires d'Intercanvi son el principal espai de trobada i una de les activitats principals de l'EcoXarxa. S'hi fan molts intercanvis directes i amb EcoSenys. Existeix un consens -com a la majoria de les xarxes al món- de no fer ús de diner oficial per a les transaccions.
Fem fires a cada nova estació, és a dir cada tres mesos.
Fins a ara s'han fet a La Costa del Montseny, sota un gran cobert a la plaça central amb esplèndides vistes, però existeix la possibilitat de fer fires en altres llocs de la bioregió on hi hagi veïns disposats a impulsar-la i col·laborar en l'organització.
També estem oberts, i de fet promovem i ajudem a organitzar fires d'intercanvi en altres localitats, en paral·lel o de forma independent a les fires trimestrals de la xarxa, i amb ús o no de l'EcoSeny.
Les fires comencen a les 12 del matí i duren fins a les 5 de la tarda. Entre les 11 i 12 hores es fa una petita assemblea per compartir temes relacionats amb l'organització de la fira i altres qüestions de la xarxa.
Els usuaris disposen els seus productes a les taules, que han d'ajudar a colocar i retirar -n'hi ha de disponibles allí mateix, però se'n poden portar pròpies-, així com al terra. D'altres, com massatgistes o practicants de teràpies de cura holística, poden portar les seves pròpies lliteres, i altres com panaders o cuiners els seus forns solars o de llenya.
- fotografia del forn, dels massatgistes i del que exposa productes, al llarg del text- Les fires també serveixen per a divulgar la xarxa i donar-la a conèixer a tercers, així com per a explicar als usuaris i als visitants interessats com funciona. També serveixen per fer la inscripció dels usuaris.
A cada fira hi ha una taula de la Coordinació que s'ocupa de rebre i administrar els fulls d'inscripció, les quotes d'inscripció anuals / barret màgic i de lliurar EcoSenys als usuaris, així com de fer explicacions personalitzades i en petits grups del que és i com funciona la xarxa.
També gestiona el canvi de moneda d'Euros a EcoSenys (1 a 1) dels visitants que, sense voler inscriure's a la xarxa, volen fer intercanvis indirectes a la fira.
Des de la taula de la coordinació es posa a disposició en EcoSenys els productes comprats a través de la Central de Compres amb aquests diners provinents del canvis de moneda de visitants d'Euros per EcoSenys.
L'únic acord comú que han de respectar els participants a les fires és no fer transaccions amb diner oficial. Més enllà d'això, cada usuari és lliure d'oferir el que li plagui i les quantitats que estimi justa. Una justícia que ha de valorar tant l'accés als seus productes com el treball realitzat. La persona interessada en adquirir un producte o un servei negociarà el seu valor, i si s'arriba a un acord satisfactori per les dues bandes, es duu a terme un intercanvi, ja sigui directe o mitjançant l'ús de la moneda local.
-Fotos de fires anteriors-