ecoXarxa del Montseny

comptes clars

Una vegada al semestre, col·loquem a la web l'estat de comptes de la xarxa, tant en Euros com en EcoSenys, a través d'una fulla excel i open office descarregable que tothom pot veure.
S'hi poden veure tots els comptes de la xarxa, tant els referents als EcoSenys encunyats i emesos, com el referent als Euros adquirits mitjançant les quotes anuals dels usuaris i els canvis de moneda Euro/EcoSeny a les fires.
Creiem que la millor manera de garantir un funcionament just i honest de la xarxa és mitjançant la transparència i el fer partícips a tots els usuaris dels comptes d'aquesta organització, que és comunitària, i com a tal, controlada per tots a la comunitat.

Descarregar estat de comptes