Eco Xarxa Montseny

les àrees

A més dels tres eixos en l'àmbit econòmic, fonamentals en l'organització de l'eco xarxa, existeixen altres àrees, també fonamentals, en els què es pot participar independentment de formar part o no d'altres espais, o de ser membre o no de la xarxa.
En aquestes àrees es duen a terme trobades per a l'aprenentatge, l'intercanvi de coneixements, la producció de determinats insums, el lleure, etc.
En aquest moment, les àrees en funcionament o que estan sent creades són:
1. Àrea d'ecologia
Es duen a terme tallers sobre permacultura i altres coneixements relacionats amb l'ecologia, tant a nivell teòric com pràctic.
Es fan trobades en determinades cases o masies rurals amb horts, per a aprendre i treballar conjuntament en algun determinat treball rural com l'horta, la implementació de tecnologies alternatives, etc.
En cas necessari, des d'aquesta àrea s'organitzarien formes de pressió davant possibles atemptats ecològics a la regió com construcció de més carreteres, línies d'alta tensió, urbanitzacions, etc.
2. Àrea de salut holística i creixement personal
Es duen a terme tallers i trobades per compartir coneixements sobre aquestes temàtiques, tant de forma general com de forma específica entorn d'alguna determinada teràpia o enfocament sobre els camps de la salut i el creixement personal.
3. Àrea d'infància i pedagogia
En aquesta àrea s'agrupen tots aquells usuaris de la xarxa interessats en temàtiques relacionades amb l'educació, la pedagogia, la infància, l'embaràs, les activitats d'oci, cura i atenció infantil, aprenentatge actiu, etc.
4. Àrea de noves tecnologies
Espai per a la recerca i implementació de noves tecnologies netes i energies renovables.
5. Àrea d'art, artesania i cultura
Espai per a l'organització d'exposicions, i altres activitats artístiques.
6. Àrea d'agricultura
Espai per dur a terme activitats relacionades amb l'agricultura ecològica: tallers i cursos de permacultura, organització d'un banc de llavors i d'espais d'intercanvi de llavors, treballs comunitaris en determinades cases per fer grans tasques conjuntament com l'inici d'un hort, collites, etc.
7. Xarxa d'Internet gratuïta i sense fils
Des d'un primer moment, donada la dificultat d'accés a Internet en moltes àrees de la regió a causa del seu caràcter muntanyenc, així com per motius ideològics, alguns usuaris de la xarxa han plantejat la necessitat de construir conjuntament una xarxa d'Internet sense fils i gratuïta, també anomenada Güifi, degut al nom de l'organització dels impulsors de la xarxa Güifi d'Osona, que és avui la major xarxa del món amb aquest sistema.
Actualment s'estan implementant diverses xarxes en diferents llocs de la regió, i es planeja la seva implementació en d'altres.
Organitza: el Grup de Treball Guifi.